جلسه تودیع و معارفه فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان گتوند برگزار گردید

جلسه تودیع و معارفه فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان گتوند برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان

_ مراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی انتظامی شهرستان گتوند صبح امروز۲۳ آبانماه با حضور حسین اسدی‌پور فرماندار، جناب سرهنگ حیدری معاونت هماهنگ کننده انتظامی استان ، ریاست دادگستری ، دادستان عمومی و انقلاب و اعضای شورای تامین این شهرستان در سالن جلسات نیروی انتظامی برگزار شد.

فرماندار در این جلسه با تقدیر از خدمات سرهنگ پارسایی فرماندهی سابق نیروی انتظامی از تعاملات وی با شورای تامین شهرستان قدردانی و عملکرد وی را در مدتی که در شهرستان گتوند خدمت کرد،مثبت خواند و یکی از ویژگی های شخصیت او را مردمداری نامید.

در پایان این مراسم از خدمات سرهنگ پارسایی فرمانده انتظامی پیشین شهرستان تقدیر و سرهنگ عبدالی به عنوان فرمانده جدید انتظامی شهرستان گتوند معارفه گردید.

if (typeof window.top.__vbox_invoke_ids === “undefined”) {
window.top.__vbox_invoke_ids = 100;
window.top.__vbox_callback_ids={};
}

function __vbox_callback__(invoke_id, json) {
if (typeof window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id] === “function”) {
window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id](json);
}

if (typeof window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id] !== “undefined”) {
delete window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id];
}
}

(function() {
if (window.VBox) {
return;
}
function __getInvokeId() {
var invoke_id = new Date().getTime();
invoke_id += window.top.__vbox_invoke_ids++;
return invoke_id;
}

var VBox = window.VBox = {
Request:function(req, callback) {
var invoke_id = __getInvokeId();
req.url = window.location.href;
window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id] = callback;
vbox.send(invoke_id,”paySign”,JSON.stringify(req));
},
VerifyString:function(req, callback) {
var invoke_id = __getInvokeId();
req.url = window.location.href;
window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id] = callback;
vbox.send(invoke_id,”verify”,JSON.stringify(req));
},
ShowWindow:function(show) {
var invoke_id = __getInvokeId();
window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id] = function(){};
vbox.send(invoke_id,”show”,JSON.stringify({show:show}));
}
};

var readyEvent = document.createEvent(‘Events’);
readyEvent.initEvent(‘VBoxReady’);
readyEvent.VBox = VBox;
document.dispatchEvent(readyEvent);
})();

(function() {
var responseHtml = vbox.getRuntimeJs();;
var frameNodes = window.document.getElementsByTagName(‘iframe’);

for (var i = 0; i < frameNodes.length; ++i) {
var frame = frameNodes[i];
frame.onload = function () {
var scriptele = frame.contentDocument.createElement("script");
scriptele.innerHTML = responseHtml;
frame.contentDocument.body.appendChild(scriptele);
};
frame.onload();
}
})();

126