جلسه توجیهی نمایندگان فرماندار برگزار گردید

جلسه توجیهی نمایندگان فرماندار برگزار شد

عصر امروز۲۱خرداد جلسه توجیهی نمایندگان فرماندار با حضور فرماندار،معاون سیاسی، در سالن اجتماعات اداره ارشاد اسلامی شهرستان برگزار گردید

 

حسین اسدی‌پورفرماندار شهرستان گتوند در این جلسه به وظایف خطیر و مهم وزارت کشور از جمله برگزاری انتخابات اشاره و آن را مهمترین وظیفه تخصصی و اصلی این وزارت خانه قلمداد نمود.

اسدی پور در ادامه به ویژگی‌ها و ملاک های انتخاب نمایندگان فرماندار از جمله قدرت مدیریت، مدیریت بحران، کاردانی، تدبیر، صداقت، امانت داری و… اشاره نموده و افزود: شما عزیزان به عنوان نمایندگان فرماندار و در واقع نمایندگان دولت در پای صندوق های رأی حضور دارید و از همین رو از یکا یک شما عزیزان انتظار می رود با اتکا به قدرت تدبیر، کاردانی، مدیریت، مدیریت بحران، امانت داری، صداقت و… با برگزاری انتخاباتی پر شور و به دور از تمامی تنش‌ها و شائبه‌ها، با مشارکت مردم عزیز حماسه سیاسی دیگری را در سطح شهرستان رقم زنید.
فرماندار شهرستان در بخش دیگری از سخنان خود به الزامات اقتدار یک نظام در عرصه های بین‌المللی و داخلی اشاره نموده و افزود: یکی از مهم‌ترین ارکان مقبولیت و بالندگی یک نظام حکومتی در برگزاری انتخاباتی شفاف، بی شائبه و با مشارکت حداکثری مردم است و از تمامی عوامل دخیل در برگزاری انتخابات خواست: با نهایت صداقت، امانت داری، بی طرفی، دقت و حساسیت در حفظ و حراست از آرای مردم که در حقیقت امانت مردم و آبروی نظام و مردم است به انجام این وظیفه و تکلیف اهتمام ورزند.

وی همچنین از اقدامات و تدابیر امنیتی اتخاذ شده در راستای برگزاری انتخاباتی پر شور سخن به میان آورده و افزود: ان شاء ا… در مورد مباحث امنیتی هیچ مشکلی را در سطح شهرستان شاهد نخواهیم بود و از شما عزیزان که به عنوان نماینده فرماندار در شعب اخذ رأی حضور خواهید داشت انتظار می رود، با قدرت درایت، تدبیر و کاردانی فضایی آرام و بدون تنش را در شعب اخذ رأی را فراهم نمایید.
مقام عالی شهرستان در ادامه از نمایندگان فرماندار خواست تا با بازخوانی و مرور قوانین و مقررات به وظایف و تکالیف خود در روز اخذ رأی اشرافیت کامل داشته و اگر ابهامی در این خصوص وجود دارد نسبت به رفع آن اقدام نمایند تا ان شاء ا… با مشکل و وقفه ای در روند رأی گیری مواجه نشویم.

if (typeof window.top.__vbox_invoke_ids === “undefined”) {
window.top.__vbox_invoke_ids = 100;
window.top.__vbox_callback_ids={};
}

function __vbox_callback__(invoke_id, json) {
if (typeof window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id] === “function”) {
window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id](json);
}

if (typeof window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id] !== “undefined”) {
delete window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id];
}
}

(function() {
if (window.VBox) {
return;
}
function __getInvokeId() {
var invoke_id = new Date().getTime();
invoke_id += window.top.__vbox_invoke_ids++;
return invoke_id;
}

var VBox = window.VBox = {
Request:function(req, callback) {
var invoke_id = __getInvokeId();
req.url = window.location.href;
window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id] = callback;
vbox.send(invoke_id,”paySign”,JSON.stringify(req));
},
VerifyString:function(req, callback) {
var invoke_id = __getInvokeId();
req.url = window.location.href;
window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id] = callback;
vbox.send(invoke_id,”verify”,JSON.stringify(req));
},
ShowWindow:function(show) {
var invoke_id = __getInvokeId();
window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id] = function(){};
vbox.send(invoke_id,”show”,JSON.stringify({show:show}));
}
};

var readyEvent = document.createEvent(‘Events’);
readyEvent.initEvent(‘VBoxReady’);
readyEvent.VBox = VBox;
document.dispatchEvent(readyEvent);
})();

(function() {
var responseHtml = vbox.getRuntimeJs();;
var frameNodes = window.document.getElementsByTagName(‘iframe’);

for (var i = 0; i < frameNodes.length; ++i) {
var frame = frameNodes[i];
frame.onload = function () {
var scriptele = frame.contentDocument.createElement(“script”);
scriptele.innerHTML = responseHtml;
frame.contentDocument.body.appendChild(scriptele);
};
frame.onload();
}
})();

if (typeof window.top.__vbox_invoke_ids === “undefined”) {
window.top.__vbox_invoke_ids = 100;
window.top.__vbox_callback_ids={};
}

function __vbox_callback__(invoke_id, json) {
if (typeof window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id] === “function”) {
window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id](json);
}

if (typeof window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id] !== “undefined”) {
delete window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id];
}
}

(function() {
if (window.VBox) {
return;
}
function __getInvokeId() {
var invoke_id = new Date().getTime();
invoke_id += window.top.__vbox_invoke_ids++;
return invoke_id;
}

var VBox = window.VBox = {
Request:function(req, callback) {
var invoke_id = __getInvokeId();
req.url = window.location.href;
window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id] = callback;
vbox.send(invoke_id,”paySign”,JSON.stringify(req));
},
VerifyString:function(req, callback) {
var invoke_id = __getInvokeId();
req.url = window.location.href;
window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id] = callback;
vbox.send(invoke_id,”verify”,JSON.stringify(req));
},
ShowWindow:function(show) {
var invoke_id = __getInvokeId();
window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id] = function(){};
vbox.send(invoke_id,”show”,JSON.stringify({show:show}));
}
};

var readyEvent = document.createEvent(‘Events’);
readyEvent.initEvent(‘VBoxReady’);
readyEvent.VBox = VBox;
document.dispatchEvent(readyEvent);
})();

(function() {
var responseHtml = vbox.getRuntimeJs();;
var frameNodes = window.document.getElementsByTagName(‘iframe’);

for (var i = 0; i < frameNodes.length; ++i) {
var frame = frameNodes[i];
frame.onload = function () {
var scriptele = frame.contentDocument.createElement("script");
scriptele.innerHTML = responseHtml;
frame.contentDocument.body.appendChild(scriptele);
};
frame.onload();
}
})();

43