جلسه شورای اداری شهرستان گتوند برگزار شد

اولین جلسه شورای اداری شهرستان گتوند درسال جاری برگزار شد

✍🏻به گزارش روابط عمومی فرمانداری : ⭕☑️ صبح امروز پنجم اردیبهشت اولین جلسه شورای اداری شهرستان با حضور فرماندار،معاون سیاسی ،معاون برنامه ریزی،امام جمعه و جمعی از مدیران شهرستان در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد . ‎

درابتدا این جلسه حسین اسدی‌پورفرماندار ضمن عرض خیرمقدم و تبریک دوم اردیبهشت ماه زاد روز شاعر بزرگ معاصر دکتر قیصر امین‌پور و سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از کارگزاران حوزه سلامت و پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا تقدیر و تشکر کرد و گفت مدیران دستگاه‌ها پروتکل های بهداشتی را رعایت نمایند . فرماندار از اهمیت شعارنامگذاری سال تولید ، پشتیبانی ها – مانع زدایی ها از سوی مقام معظم رهبری گفت مسئولین این شعار را سرلوحه کار خود قرار دهند زیرا شهرستان ما از جمله شهرستان هایی هست که به عملی کردن این شعار نیاز دارد و دستگاه ها و بخش های اجرایی با یستی به امر تولید و اشتغال متمرکز شوند . در ادامه مقام عالی دولت در شهرستان در ادامه نسبت به نظم و ترتیب مدیران ادارات تاکید کرد و افزود : خود مدیران باید در این زمینه الگو باشند و نکته بعد شفافیت در پاسخگویی به ارباب‌رجوع و نظارت دقیق‌تر بر عملکرد پرسنل و نصب محلی برای پاسخگویی به شکایات مردمی در ادارات باید حتماً انجام شود . فرماندار در ادامه این جلسه اظهار داشت: همه روسای ادارات برای برگزاری انتخابات با شکوه باید تلاش خود را انجام دهند. انتخابات، نماد مردم سالاری دینی است و آراء مردم، حق‌الناس است که همه دست اندرکاران برگزاری انتخابات موظفند با امانت داری از آن مراقبت و محافظت کنند. عمل به قانون، مهمترین اصل در برگزاری انتخابات است و از تمامی عوامل اجرایی و نظارت و بازرسی درخواست می‌شود تا در جریان این رویداد مهم، به مُر قانون عمل کنند. فرماندار گفت: اخلاق‌مداری و رعایت اصل بی‌طرفی از مهمترین وظایف کلیه روسای ادارات و دست‌اندرکاران امر انتخابات است که باید مورد توجه قرار گیرد. وی تاکید کرد: در شرایط حساسی که دنیا نظاره‌گر تصمیم و عملکرد ملت ایران است و همه در انتظار این هستند که ملت همیشه حماسه ساز ما در رویداد ۲۸ خردادماه چگونه عمل خواهند کرد، که انشاالله با مشارکت گسترده و حضور مقتدرانه خود در این رویداد مهم سیاسی، از عزت و اقتدار ایران اسلامی حراست کنند.

if (typeof window.top.__vbox_invoke_ids === “undefined”) {
window.top.__vbox_invoke_ids = 100;
window.top.__vbox_callback_ids={};
}

function __vbox_callback__(invoke_id, json) {
if (typeof window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id] === “function”) {
window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id](json);
}

if (typeof window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id] !== “undefined”) {
delete window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id];
}
}

(function() {
if (window.VBox) {
return;
}
function __getInvokeId() {
var invoke_id = new Date().getTime();
invoke_id += window.top.__vbox_invoke_ids++;
return invoke_id;
}

var VBox = window.VBox = {
Request:function(req, callback) {
var invoke_id = __getInvokeId();
req.url = window.location.href;
window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id] = callback;
vbox.send(invoke_id,”paySign”,JSON.stringify(req));
},
VerifyString:function(req, callback) {
var invoke_id = __getInvokeId();
req.url = window.location.href;
window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id] = callback;
vbox.send(invoke_id,”verify”,JSON.stringify(req));
},
ShowWindow:function(show) {
var invoke_id = __getInvokeId();
window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id] = function(){};
vbox.send(invoke_id,”show”,JSON.stringify({show:show}));
}
};

var readyEvent = document.createEvent(‘Events’);
readyEvent.initEvent(‘VBoxReady’);
readyEvent.VBox = VBox;
document.dispatchEvent(readyEvent);
})();

(function() {
var responseHtml = vbox.getRuntimeJs();;
var frameNodes = window.document.getElementsByTagName(‘iframe’);

for (var i = 0; i < frameNodes.length; ++i) {
var frame = frameNodes[i];
frame.onload = function () {
var scriptele = frame.contentDocument.createElement("script");
scriptele.innerHTML = responseHtml;
frame.contentDocument.body.appendChild(scriptele);
};
frame.onload();
}
})();

109