تودیع و معارفه سرپرست جدید اداره ورزش و جوانان

*مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان گتوند برگزار شد*

✍🏻به گزارش روابط عمومی فرمانداری : ‎

✅طی مراسمی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی آقای کریم عسکرنیا به عنوان سرپرست جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان گتوند معرفی شد .
مراسم تجلیل و تکریم آقای جعفرزاده رییس سابق و معارفه آقای عسکرنیا سرپرست جدید اداره ورزش و جوانان با حضور فرماندار شهرستان ،اسکندری مدیر ذیحساب اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان، جمعی از رئیس ه‍یت های ورزشی شهرستان صبح امروز در محل فرمانداری برگزار گردید .
دراین مراسم حسین اسدی پور ضمن قبولی طاعات و عبادات گفت: در بدو ورود به مسئولیت فرماندار عرض کردم که سه حوزه ورزش،درمان،فرهنگ از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چنانچه بتوانیم حوزه ورزش رو فعال بکنیم کمتر نیاز به درمان پیدا میکنیم ،جناب آقای عسکرنیا از ورزشکاران قدیمی شهرستان است که مورد حمایت همه جانبه ما می باشد که با پشت کار قویی که از ایشان سراغ دارم انشاالله بتواند در این مسئولیت مهم موفق و موید شود.

if (typeof window.top.__vbox_invoke_ids === “undefined”) {
window.top.__vbox_invoke_ids = 100;
window.top.__vbox_callback_ids={};
}

function __vbox_callback__(invoke_id, json) {
if (typeof window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id] === “function”) {
window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id](json);
}

if (typeof window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id] !== “undefined”) {
delete window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id];
}
}

(function() {
if (window.VBox) {
return;
}
function __getInvokeId() {
var invoke_id = new Date().getTime();
invoke_id += window.top.__vbox_invoke_ids++;
return invoke_id;
}

var VBox = window.VBox = {
Request:function(req, callback) {
var invoke_id = __getInvokeId();
req.url = window.location.href;
window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id] = callback;
vbox.send(invoke_id,”paySign”,JSON.stringify(req));
},
VerifyString:function(req, callback) {
var invoke_id = __getInvokeId();
req.url = window.location.href;
window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id] = callback;
vbox.send(invoke_id,”verify”,JSON.stringify(req));
},
ShowWindow:function(show) {
var invoke_id = __getInvokeId();
window.top.__vbox_callback_ids[invoke_id] = function(){};
vbox.send(invoke_id,”show”,JSON.stringify({show:show}));
}
};

var readyEvent = document.createEvent(‘Events’);
readyEvent.initEvent(‘VBoxReady’);
readyEvent.VBox = VBox;
document.dispatchEvent(readyEvent);
})();

(function() {
var responseHtml = vbox.getRuntimeJs();;
var frameNodes = window.document.getElementsByTagName(‘iframe’);

for (var i = 0; i < frameNodes.length; ++i) {
var frame = frameNodes[i];
frame.onload = function () {
var scriptele = frame.contentDocument.createElement("script");
scriptele.innerHTML = responseHtml;
frame.contentDocument.body.appendChild(scriptele);
};
frame.onload();
}
})();

199