بازدید سرپرست فرمانداری شهرستان گتوند از شهر سماله

بازدید سرپرست فرمانداری شهرستان گتوند از شهر سماله
به گزارش روابط عمومی فرمانداری

عصر امروز شنبه ۱۸شهریورماه عباس عباسی زاده فرماندار.یاسرمحمدجونی معاون سیاسی فرماندار . ابراهیم مندنی زاده بهمراه دهقان رئیس راهداری .جمعی از اعضای شورای سماله و سرپرست شهرداری از پروژه‌ها و خیابان های شهر سماله بازدید کردند.در ادامه بعد از بازدید میدانی از پروژه ها و خیابان های شهر سماله مسئولین حاضر با حضور در شهرداری مشکلات بررسی و دستورات لازم جهت حل مشکلات .مطرح شده صادر گردید.

61