بازدید میدانی سرپرست فرمانداری شهرستان گتوند از جاده‌های مرکزی بخش عقیلی

بازدید میدانی سرپرست فرماندار شهرستان گتوند از جاده‌های مرکزی بخش عقیلی
به گزارش روابط عمومی فرمانداری

عصر امروز شنبه ۱۸شهریورماه عباس عباسی زاده فرماندار.یاسرمحمدجونی معاون سیاسی فرماندار . ابراهیم مندنی زاده بهمراه دهقان رئیس راهداری شهرستان از جاده‌های مرکزی و پل شور و نقاط .حادثه‌خیز بخش عقیلی بازدید نمودند.’#’>

59