بازدید رئیس سازمان امور عشایر کشور از مناطق عشایری شهرستان گتوند

بازدید رئیس سازمان امور عشایر کشور از مناطق عشایری شهرستان گتوند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان گتوند
صبح پنجشنبه ۸دیماه پاپی ریئس‌ سازمان امور عشایر کشور،سهراب گیلانی نماینده مردم شهرستان های شوشتر و گتوند در مجلس،معاون سیاسی اجتماعی فرماندار،بخشداران مرکزی و عقیلی و جمعی از مسئولین شهرستانی از منطقه عشایری کیارس شهرستان گتوند بازدید بعمل آوردند.مهندس پاپی ضمن بازدید از این مناطق از نزدیک با مشکلات آنان آشنا شد و ضمن بررسی مشکلات دستورهایی جهت رفع مشکلاتشان صادر نمود.

بازدید رئیس سازمان امور عشایر کشور از مناطق عشایری شهرستان گتوند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان گتوند
صبح پنجشنبه ۸دیماه پاپی ریئس‌ سازمان امور عشایر کشور،سهراب گیلانی نماینده مردم شهرستان های شوشتر و گتوند در مجلس،معاون سیاسی اجتماعی فرماندار،بخشداران مرکزی و عقیلی و جمعی از مسئولین شهرستانی از منطقه عشایری کیارس شهرستان گتوند بازدید بعمل آوردند.مهندس پاپی ضمن بازدید از این مناطق از نزدیک با مشکلات آنان آشنا شد و ضمن بررسی مشکلات دستورهایی جهت رفع مشکلاتشان صادر نمود.

114