استقبال پرشور مردم از پهلوان امین میرزازاده نائب قهرمان کشتی جهان

استقبال مردم از پهلوان امین میرزازاده نائب قهرمان کشتی جهان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان گتوند

عصر امروز یکشنبه ۲۷شهریور پهلوان امین میرزازاده نائب قهرمان کشتی جهان مورد استقبال فرماندار،نماینده مردم شهرستان های شوشتر و گتوند ،مدیرکل ورزش وجوانان، مردم ورزش دوست شهر گتوندو جمعی از پیشکسوتان ورزشی قرار گرفت.در ادامه فرماندار از تلاشها پهلوان امین میرزازاده و مربی سخت کوش او سینا طالبوندو حضور و حمایت مردم در این مراسم تقدیر و تشکر کرد.استقبالا

162