ارتباط با روابط عمومی فرمانداری شهرستان گتوند

مراجعه کنندگان می توانند  از طریق  ذیل با
علی نوری پور ((روابط عمومی فرمانداری گتوند، مدیر سایت ))

آدرس پستی : فرمانداری شهرستان گتوند
تلفن تماس : ۳۶۳۲۶۳۷۵ – ۰۶۱
۰۹۱۶۹۱۳۳۳۵۳